Direktorius Remigijus Kudla +370 620 43865

Vyr. buhalterė Kristina Limontienė

Meno vadovas Gintaras Sabeckis

Meno vadovas Vidmantas Virbickas

Konferencijų ir renginių organizatorė Vaida Tamošauskaitė

Valytoja (Šerkšnėnų KC) Romana Vanclovienė

Valytoja (Žemalės KN) Vitalija Stancevičienė.