Darbo užmokestis

2019 m.
Pareigybės Etatas 2019 m. I ketv (Eur) 2019 m. II ketv (Eur)
Direktorius 1 * *
Meno vadovas 1 * *
Kultūrinių renginių organizatorius 3 719,76 719,76
Vyr. buhalteris 0,5 * *
Valytojas 0,5 277,5 277,5
Valytojas – kurikas 0,5 300,63 300,63
Iš viso: 6,5 1297,89 1297,89

MAŽEIKIŲ RAJONO ŠERKŠNĖNŲ KULTŪROS CENTRO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

2018 m.
Pareigybės 2018 m. I ketv (Eur) 2018 m. II ketv (Eur) 2018 m. III ketv (Eur) 2018 m. IV ketv (Eur)
Direktorius (1) 813,35 971,76 963,60 555,71
Meno vadovas (1) 575,05 575,05 573,43 521,80
Kultūrinių renginių organizatorius (2) 617,19 641,55 516,14 507,44
Vyr. buhalteris (0,5) 571,52 605,53 609,18 370,12
Valytojas (1) 416,05 416,05 339,72 180,95
Valytojas – kurikas (1) 400,00 400,00 292,62 171,67
Iš viso: 3393,16 3609,94 3294,68 2307,69
Nuo rugpjūčio mėn. kultūrinių renginių organizatorių pareigybių skaičius yra 3, o valytojas ir valytojas – kurikas po 0,5 pareigybės nuo liepos mėn.

MAŽEIKIŲ RAJONO ŠERKŠNĖNŲ KULTŪROS CENTRO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

2017 m.
Pareigybės 2017 m. I ketv (Eur) 2017 m. II ketv (Eur) 2017 m. III ketv (Eur) 2017 m. IV ketv (Eur)
Direktorius (1) 863,91 863,91 863,91 857,58
Meno vadovas (1) 566,38 408,02 580,37 550,89
Kultūrinių renginių organizatorius (2) 561,15 551,31 561,58 613,69
Vyr. buhalteris (0,5) 251,87 341,48 386,72 478,15
Valytojas (1) 380 380 193,74 404,35
Valytojas – kurikas (1) 391,5 382,58 387,01 408,17
Iš viso: 3014,81 2927,30 2973,34 3312,82

MAŽEIKIŲ RAJONO ŠERKŠNĖNŲ KULTŪROS CENTRO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės 2016m.

I ketv.

Nustatytasis

(paskirtasis)

vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis

(Eur.)

2016 m.

II ketv.

Nustatytasis

(paskirtasis)

vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis

(Eur.)

2016 m.

III ketv.

Nustatytasis

(paskirtasis)

vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis

(Eur.)

Direktorius (1) 791,65 791,65 862,65
Meno vadovas (0,5) 250,28 250,28 321,28
Kultūrinių renginių organizatorius (2) 979,80 979,80 1121,8
Vyr. buhalteris (0,5) 250,63 250,63 250,63
Valytojos (2) 350,03 350,03 380,00
Kūrikai (2,5) 803,01 803,01
Iš viso: 3425,40 3425,40 2936,36

 

Eil. nr Pareigybių  pavadinimas Pareigybių sk. Koeficientas BMA dydžiais
Vienos pareigybės Visų pareigybių
1 Direktorius 1 24,30 24,30
2 Meno vadovas 1,5 16,10 24,15
3 Kultūrinių renginių organizatorius 1,5 15,80 23,70
4 Vyr. buhalteris 0,5 14,12 7,06
5 Valytojas 1 10,71 10,71
6 Valytojas-kūrikas 1 10,71 10,71